می‌کند مقامهایی که اگر دیگران ببینند آنها هم آرزو می‌کنند که مثل شما بودند.
سیاست گام به گام دشمنان در مخالفتها
ملت ما الآن در حال حرکت است، باز به منزل نرسیده است. انقلاب ما در حال رشد انقلابی است لکن به مقصد نرسیده است. ملت ما با مشکلاتی روبه رو هست که باید با قدرت و با هم پیوستگی و با حفظ ایمان و تصمیم [و] اراده، این مشکلات را بر کنار بزند.
مشکلات سابق زیاد بود و با قدرت شما ملت عزیز عقب رفت و حل شد. مشکلات دیگری هم که هست ان شاء الله حل خواهد شد. این اموری که واقع می‌شود و از اول تا حالا واقع شده است، از اشخاصی واقع می‌شود که نمی‌خواهند ببینند نهضت ما به ثمر رسیده است، و نمی‌خواهند بگذارند که به ثمر برسد. اینها اشخاصی هستند که قدم به قدم با این نهضت مخالفت کردند و کارشکنی کردند، و حالا هم که قضیه تعیین رئیس جمهور در دست اجراست، باز مشغول همان توطئه‌ها هستند و نمی‌خواهند رئیس جمهور تعیین بشود. و بعد هم که شکست در اینجا خوردند و رئیس جمهور تعیین شد، راجع به تعیین وکلا باز همین بساط هست. شما مهیا بشوید. ملت ما مهیا باشند که در هر قدمی که برای اصلاح و برای پیشبرد اسلام و نهضت اسلامی برمی‌دارند، شیاطینی که نمی‌خواهند اسلام به ثمر برسد، و نمی‌خواهند جمهوری اسلامی برقرار بشود به مخالفت خودشان ادامه می‌دهند، عازم باشید. مجهز باشید برای اینکه مقابله کنید با این قشرهایی که مانع از رشد نهضت ما هستند. مهیا باشید که تحمل بکنید. با صبر و بردباری انقلابی تحمل بکنید این مصیبتها را. تحمل بکنید این توطئه‌ها را. و به پیش بروید که خدای تبارک و تعالی، با شماست. و پیروزی نصیب ملت ایران است ان شاء الله.
خواست ما، ایجاد حکومت عدل اسلامی
ما چیزی نمی‌خواهیم، ما حرفی نداریم، الّا اینکه یک ملتی که در طول تاریخ در شکنجه و اختناق بوده است، و در این سنوات اخیر، آخر مرتبه شکنجه و اختناق و جنایتکاری و چپاولگری خارجیها و داخلیها بر این ملت سایه افکنده است، ما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>