دیگر این‌جور نباشد که بگویند یک مملکتی است که هیچی آن درست نشده، همه‌اش، همه‌اش به هم خورده است، که لااقل ما به مردم، به دنیا عرضه داریم که ما هم قانونمان تصویب شد و هم رئیس جمهورمان درست شد و هم مجلسمان. و آنها هم ما را، این رژیم را بشناسند. به اینطور تا مستقر بشویم. وقتی مستقر شدیم آن وقت می‌آییم سراغ اینکه این ....
انگیزه مخالفتها و اغتشاشات
شما خیال می‌کنید که فقط شماها ناراحت هستید. سرتاسر کشور ناراحتی است.
سرتاسر، هر جا به یکجور. و هرکس می‌آید از خارج، دستجات مختلفی که از اطراف مملکت می‌آیند، همه تقریباً می‌گویند طرفهای ما خیلی خراب است، چون از طرفهای دیگر اطلاع ندارند، و حال آنکه همه اطراف خراب است. الآن همه جا خراب. یک مملکت خرابی اینجا گذاشتند و رفتند. و این مملکت خراب الآن اصل مسئله که عبارت از اسکلت حکومت است، درست نیست. و تا این اسکلت درست نشود نباید ما برویم سراغ یک ناراحتیهایی که داریم. خانه ندارم، زندگی‌ام کذاست - عرض می‌کنم که - این حرفها. این حرفها در یک موقعی باید باشد که یک استقراری پیدا کند، که ما آسیب دیگر از آن راه نبینیم بعد برویم سراغ این کارها. این کارها هم باید اصلاح بشود. این کارها را هم مجلس باید اصلاح کند. حکومت باید اصلاح کند. هر که باید اصلاح بشود و اصلاح هم می‌شود ان شاء الله. اما این معنی را باید توجه داشته باشند جوانهای ما که در عین حالی که حسن نیت دارند، می‌خواهند خدمت بکنند، لکن توجه ندارند که این خدمت الآن مضر به مملکت است. الآن اسباب تشتت می‌شود، اختلاف می‌شود. الآن هر غائله‌ای که در هر جا پیدا بشود روی یک انگیزه‌ای است که طرح ریزی شده برای ما.
اینها نمی‌خواهند که یک جمهوری اسلامی در ایران پیدا بشود. با هر طریقی که شده می‌خواهند این را فلجش کنند. طرح ریزی کردند، طرح دادند که باید چه کرد، در ژاندارمری باید چه کرد، در سپاه پاسداران باید چه کرد، در ارتش باید چه کرد، در
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>