تلگراف تشکر به آقای خویی (کسالت قلبی امام)
 •   تلگراف
  زمان: 5 بهمن 1358 / 7 ربیع الاول 1400
  مکان: تهران، بیمارستان قلب
  موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
  مخاطب: خویی، سیدابوالقاسم (از مراجع عظام تقلید)
  بسمه تعالی
  عراق - نجف اشرف
  حضرت آیت الله العظمی آقای خویی - دامت برکاته
  تلگراف محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی متشکر و ملتمس دعا هستم.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>