تلگراف تشکر به آقای سید عبدالله شیرازی (کسالت قلبی امام)
 •   تلگراف
  زمان: 7 بهمن 1358 / 9 ربیع الاول 1400
  مکان: تهران، بیمارستان قلب
  موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
  مخاطب: شیرازی، سید عبدالله
  بسمه تعالی
  مشهد - حضرت آیت الله آقای شیرازی - دامت برکاته
  تلگراف (1) محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی تشکر می‌نمایم. ملتمس دعا هستم.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>