تلگراف
زمان: 7 بهمن 1358 / 9 ربیع الاول 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
مخاطب: شیرازی، سید عبدالله
بسمه تعالی
مشهد - حضرت آیت الله آقای شیرازی - دامت برکاته
تلگراف (1) محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی تشکر می‌نمایم. ملتمس دعا هستم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>