پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید (کسالت قلبی امام)
 •   پیام
  زمان: 10 بهمن 1358 / 12 ربیع الاول 1400
  مکان: تهران، بیمارستان قلب
  موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
  مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)
  بسمه تعالی
  حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری کشور الجزایر
  از دریافت پیام محبت آمیز آن حضرت متشکرم. موفقیت و سعادت روز افزون ملتهای مسلمان جهان بخصوص ملت برادر، الجزایر را از خدای تعالی مسئلت دارم.
  12 ربیع الاول 1400
  روح الله الموسوی الخمینی