پیام
زمان: 10 بهمن 1358 / 12 ربیع الاول 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)
بسمه تعالی
حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری کشور الجزایر
از دریافت پیام محبت آمیز آن حضرت متشکرم. موفقیت و سعادت روز افزون ملتهای مسلمان جهان بخصوص ملت برادر، الجزایر را از خدای تعالی مسئلت دارم.
12 ربیع الاول 1400
روح الله الموسوی الخمینی