پیام
زمان: 10 بهمن 1358 / 12 ربیع الاول 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)
بسمه تعالی
حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری کشور الجزایر
از دریافت پیام محبت آمیز آن حضرت متشکرم. موفقیت و سعادت روز افزون ملتهای مسلمان جهان بخصوص ملت برادر، الجزایر را از خدای تعالی مسئلت دارم.
12 ربیع الاول 1400
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>