مملکت، مملکت خود شماست. خود شما باید کمک کنید؛ اعانت کنید. روشنفکرها، اطبا، بزرگها، همه باید همه با هم دست برادری بدهید و همه برادر هستید. و خداوند ان شاء الله همه شما را توفیق بدهد، و من دعاگوی همه شما هستم.
والسلام علیکم و رحمة الله