بیانات
زمان: 16 تیر 1359 / 24 شعبان 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: ضرورت عدم گروه گرایی در خبرگزاری
حضار: خرازی، کمال (سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی) و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
ضرورت عدم گروه گرایی در خبرگزاری
می‌خواهیم کسی در رأس این مؤسسه باشد که درست آنچه هست بگوید و بنویسد.
خبرگزاری پارس باید مورد تصفیه قرار گیرد و از کسانی که هیچ گونه وابستگی به این گروه و آن گروه ندارند استفاده شود، تا مؤسسه مزبور را در جهت اهداف انقلاب اسلامی بازسازی نماید.
درباره انتشار و تبلیغ اخبار انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور بویژه کشورهای اسلامی کوشش بیشتری به عمل آید.