سخنرانی
زمان: ساعت 30:9 صبح 25 مرداد 1359 / 5 شوال 1400
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: اهمیت امر قضاوت و لزوم نظم و انظباط در امور
حضار: حسینی بهشتی، سید محمد (رئیس دیوانعالی کشور) - موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (دادستان کل کشور) - قدوسی، علی - قاضیان شرع و دادستانهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مقایسه بین قوای سه گانه فعلی و گذشته
من باید به ملت ایران تبریک عرض کنم که بحمدالله، این قوای ثلاثه، که اساس یک کشور است، از خودشان است و از متن جامعه است و از اشخاص طاغوتی و منحرفین نیستند. و از خدای تبارک و تعالی توفیق همه را می‌خواهم در اینکه همه خدمتگزار به اسلام باشیم و با جدّیت و کوشش همه، این نهضت اسلامی به پیش برود و حکومت عدل الهی مستقر بشود به جای حکومت طاغوتی.
شما همه می‌دانید و ملت هم می‌داند که این سه قوّه‌ای که در زمان طاغوت بود، نمی‌شود گفت کدام خبیث‌تر از کدام بودند. قوّه مقنّنه ما به دست اشخاصی افتاده بود که به اعتراف شاه مخلوع، از طرف سفارتخانه‌ها تعیین می‌شدند و ملزم بودند اینها همانها را به کار وا دارند و از این راه، ماهیت قوّه مقنّنه بر ملت ما روشن می‌شود که لیستی که امریکا بدهد و نوکر او اجرا کند. بهتر از این مجلسی که ما داشتیم و بهتر از سنایی که ما داشتیم؛ یعنی، آنها داشتند، نخواهد بود! آنها در طول مدتی که متصدی بودند، هیچ گاه قدمی برای خدا برنمی داشتند. اگر اینها برای خدا می‌خواستند قدم بردارند، حتماً نه امریکا آنها را پیشنهاد می‌کرد و نه شاه مخلوع آنها را تعیین می‌کرد. ما از همان حرف شاه - شاه مخلوع - سند اتخاذ می‌کنیم که این قوّه مقنّنه چه جور اشخاصی بودند. و قوّه مجریه هم‌