مطالبی را عنوان می‌کنند و منتشر می‌کنند. آن چه شده است که شما جوانان عزیز را از راه دور به این منزل حقیر کشانده است؟
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش
این چه احساسی است که بانوان محترم و جوانهای عزیز را از آن طرف کشور آورده است و در یک همچو جایی تا مواجه بشوم با آنها و آنها هم مواجه با ما بشوند و درد دلهایی که آنها دارند و ما داریم در میان بگذاریم؟ غیر از شور اسلامی است؟ غیر اسلام اصلاً مطرح است پیش شما؟ شما برای یک تخت وتاجی اینجا آمده‌اید؟ برای یک استفاده مادی اینجا آمدید؟ می‌دانید که این حرفها در اینجا نیست. شما برای خدا و برای رضای خدا و پیشرفت اسلام می‌خواهید به بدخواهان ارائه بدهید که همان شوری که در اول انقلاب بود و ما را به میدانها کشاند، و دشمنان اسلام را از ایران بیرون راند، حالا هم هست؛ برای اینکه اسلام همان اسلام است، انقلاب اسلامی هم همان انقلاب اسلامی است. و بحمدالله تا کنون هم با بهترین وجه این مطالب اسلامی یعنی، اساس حکومت اسلامی با بهترین وجه تحقق پیدا کرده است و ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. اینطور نیست که ملت ما از همه چیز بیخبر باشد و سرنوشتش را در کاخ سفید برایش طرح بکنند یا در کرملین. خود ملت است که با رأی خودش رئیس جمهور تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی را رأی به آن می‌دهد و با رأی خودش که متمرکز است در مجلس، دولت را تعیین خواهد کرد و همه امور دست خود ملت است. امروز مثل زمان رژیم طاغوتی نیست که ملت هیچکاره باشد و همه امور دست یک نفر یا یک عده باشد. ملت همه کاره است و همه هم با رأی خود ملت است و همه چیزها هم به نفع ملت است ان شاء الله.
دلسرد نشدن مردم از انقلاب
اینها که تفاله آن رژیم سابق یا طرفداران امریکا یا شوروی هستند و یک ریشه‌های گندیده‌ای از آنها باقی مانده است، کوشش می‌کنند که مسائل را یکجوری طرح بکنند که‌