فرمان
زمان: 16 شهریور 1359 / 27 شوال 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهم وظایف دادگاه‌های ارتش
مخاطب: دادگاه‌های انقلاب ارتش
بسم الله الرحمن الرحیم
به تمام دادگاه‌های ارتش اخطار می‌شود:
1 - تعقیب افراد ارتش باید با اطلاع فرمانده شخص متهم باشد و دادگاه‌های ارتش خود مستقلاً نباید در بازداشت ارتشیها اقدام نمایند، و چنانچه مورد اتهام، یکی از فرماندهان ارتش باشد باید به وسیله فرمانده کل قوا احضار شود.
2 - فرمانده شخص متهم، موظف است در مهلتی که دادگاه‌های ارتش، معین می‌نمایند متهم را به دادگاه تسلیم نماید.
3 - در صورتی که شخص متهم در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد، دادگاه خود مستقیماً اقدام می‌نماید.
4 - برای خدشه‌دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه باید به صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غیره ممنوع اعلام می‌گردد.
5 - دادگاه‌های غیرارتشی عموماً و افراد غیر مسئول به هیچ وجه حق دخالت در این امور را ندارند و دخالت کنندگان تعقیب خواهند شد.
16 شهریور 1359 / 27 شوال 1400
روح الله الموسوی الخمینی