بیانات
زمان: 17 شهریور 1359 / 28 شوال 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: تبیین حقایق انقلاب برای امتهای اسلامی
مناسبت: برگزاری کنگره اسلامی در هندوستان
مخاطب: نوری
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
شما وکیل هستید تا آنچه را مصلحت است در زمینه انقلاب اسلامی و حقایقی دیگر به گوش امتهای اسلامی در این کنگره‌ها و نیزبه مردم جهان برسانید و بیان دارید، و تحریفاتی را که بخصوص کشورهای نفتی از انقلاب اسلامی ما در زبانها می‌پراکنند روشن سازید. این مسائل توضیح داده شده تا دنیا ندای اسلام و پیام انقلاب را که ممکن است، بشناسد و بپذیرد.