نامه
زمان: 23 شهریور 1359 / 4 ذی القعده 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: پایان دادن به اختلافات
مناسبت: اختلاف بنی صدر با روحانیون پیرو خط امام
مخاطب: شیرازی، سید عبدالله
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای شیرازی - دامت برکاته - مشهد مقدس
تلگراف شریف پیرو بعضی مصاحبات و برخوردهای لفظی بین متصدیان امور، واصل، امید است با خواست خداوند تعالی و ارشاد علمای اعلام، مسائلی که پایه‌های اساسی ندارد، حل شود. و واضح است که این نحو برخوردها - گرچه کوچک و بی‌ریشه است - مخالف مصالح اسلام و کشور اسلامی است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی