سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 21 تیر 1359 / 29 شعبان 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: شکست ناپذیری لشکر اسلام
حضار: نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد
بسم الله الرحمن الرحیم
شکست ناپذیری لشکر اسلام
من از این جوانهای پیشمرگ که براستی اثبات کردند که فداکار اسلام هستند و لشکر پیغمبراسلام هستند، تشکر می‌کنم. من به شما علاقه دارم؛ علاقه یک مسْلم با مسْلم و یک پدر با فرزند، و شما را دعا می‌کنم. از وقتی که شما قیام کرده‌اید در مقابل اشرار و در مقابل اشخاصی که می‌خواستند نهضت اسلامی را سرکوب کنند، من از شما با تمام قوا هم پشتیبانی و هم دعا کردم. خداوند شما را ان شاء الله برای اسلام حفظ کند، و شما جوانها را در پیشگاه خدای مقدس، خدای بزرگ آبرومند کند. شما می‌دانید که ما غرضی در این مسائل نداشتیم جز اینکه حکومت جبار برود تا به جای او حکومت اسلام برگردد. اینهایی که در طول این مدت، چه در کردستان و چه در جاهای دیگر، با این نهضت مقابله کردند، اشخاصی بودند که از اسلام اطلاعات نداشتند، و نمی‌خواستند حکومت اسلام برقرار باشد. شما از طرز و شیوه حرکات اینها بهتر می‌دانید که عمال غیر بودند. از کیفیت سلاحهایی که داشتند شما دیدید که این سلاحها از کجا می‌آمد. شما محکم و مستحکم باشید که برای اسلام دارید کار می‌کنید. شما مثل سربازهای صدر اسلام هستید. شما با کی از اینکه شکست بخورید نداشته باشید؛ برای اینکه، برای لشکر اسلام هیچ وقت شکست نیست. شهادت شکست نیست، پیروزی هم شکست نیست.
شما یا پیروز می‌شوید یا شهید، در هر دو جهت پیروزی با شماست. و من امیدوارم که این ریشه‌های فساد که یک مقداری از آنها از رژیم سابق هستند، و یک مقداری هم از این‌