طرفدار کارتر است و به واسطه طرفداری از کارتر و گرفتن قوا از او، دارد به ایران حمله می‌کند و کارتر این نوکرهای خودش را مثل صدام حسین و مثل سادات و امثال اینها را وادار کرده است که به ایران حمله بکنند یا به ایران صدمه بزنند. ملت عراق و ملت مصر باید بدانند این معنا را که اگر - خدای نخواسته - با ایران طرف بشوند و ارتش عراق با ایران طرف بشود، طرف شدن با اسلام است و ضرر زدن به اسلام و ضرر زدن به پیغمبر اسلام است به طرفداری از کفر، به طرفداری از صدام، به طرفداری از کارتر.
وظیفه ملت عراق در قیام علیه صدام
ملت عراق باید بدانند که این جرثومه فساد همان طوری دارد با شما عمل می‌کند که محمدرضا با ایران عمل می‌کرد. ما محمدرضا را بیرون کردیم و شما هم باید این شخص را بیرون بکنید از عراق. تا قیام نکنید و تا مقابله نکنید با این جرثومه فساد، این می‌خواهد اسلام را از بین ببرد و می‌خواهد عربیّت را به خیال خودش - آن هم نه اینکه واقعاً عقیده دارد به او - می‌خواهد او را جانشین کند و همچو خیالی هم ندارد. می‌خواهد امریکا را دستش را باز کند در این ممالک اسلامی و ما جرممان این است که با امریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست این است که ما برخلاف امریکا هستیم و لهذا، ما را هرچه می‌خواهد، می‌گوید؛ ما را مجوس می‌گوید هستیم. ما که داریم در مملکتمان قرآن را ترویج می‌کنیم، در مملکتمان احکام اسلام را داریم ترویج می‌کنیم و پیاده می‌کنیم به جای آن احکامی که در سابق بوده است، این آقا ما را مجوس می‌داند و خودشان که بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین هستند، خودشان را طرفدار علی بن ابی طالب - سلام الله علیه - و اصحاب رسول الله می‌دانند. باید ملت عراق بداند که این آدم، آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است والّا به ملت ما، او که نمی‌تواند صدمه‌ای بزند. او بر ملت عراق خطرناک است. ملت عراق باید با تمام قوا، کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارند عمل می‌کنند، آنها را از بین ببرند.