پیام
زمان: 1 مهر 1359 / 13 ذی القعده 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: اطاعت از شورای فرماندهی - وظیفه رسانه‌ها در نقل اخبار جنگ - تکلیف مردم و نیروهای انتظامی در برابر شایعه سازان
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
مطالب زیر ابلاغ می‌گردد:
1- باید اطاعت از شورای فرماندهی بدون کوچکترین تخلف انجام گیرد، و متخلفین با سرعت و قاطعیت باید تعیین و مجازات شوند.
2- باید اشخاص و مقامات غیر مسئول از دخالت در امر فرماندهی خودداری کنند و فرمانده کل قوا به نمایندگی اینجانب (1) و شورای فرماندهی، مسئول امور جنگی هستند.
3- در شرایط فعلی اقدام دادگاه‌های ارتش در اموری که شورای فرماندهی صلاح نمی‌داند، بدون اطلاع اینجانب ممنوع اعلام می‌گردد.
4- رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صددرصد صحت آن ثابت می‌باشد و برای عدم اضطراب و تشویش اذهان، اخبار را از غیر منابع موثق نقل ننمایند.
5- نیروهای انتظامی موظف هستند کسانی را که دست به شایعه سازی می‌زنند از هر قشر و گروهی که باشند، فوراً دستگیر و به دادگاه‌های انقلاب تسلیم و دادگاه‌های مذکور آنان را در حد ضد انقلابیون مجازات نمایند.
مردم مبارز ایران موظف هستند شایعه سازان را به دادگاه‌های انقلاب معرفی و با نیروهای انتظامی همکاری نمایند.
6- روزنامه‌ها در وضع فعلی موظفند از نشر مقالات و اخباری که قوای مسلح را

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>