پیام
زمان: 2 مهر 1359 / 14 ذی القعده 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: تکلیف شرعی، الهی و انسانی ملت عراق
مخاطب: ارتش و ملت مسلمان عراق
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و مبارز و مسلمان عراق، ارتشیان رزمنده، افسران و درجه داران و سربازان مسلمان عراق. کارگران و کارمندان مسلمان عراق! شما همه از نزدیک جنایتها و خیانتهای حزب کافر بعث را دیده و می‌بینید. شما تلخی حکومت کافر بعثی را چشیده‌اید.
شما می‌دانید که صدام حسین و رفقای کافر او تابع میشل عَفْلَقْ (1) ملحد و نوکر چشم بسته صهیونیسم و امپریالیسم به امر اربابان جهانخوار خود به ایران و ملت ایران - که باالله اکبر و پشتوانه اسلام عزیز کفار را از میهن خود راندند - حمله نموده و بی‌رحمانه برادران ایمانی شما را به قتل می‌رسانند. شما می‌دانید که این جنگ بین ایران و بعثیهای عراق، جنگ بین اسلام و کفر و قرآن کریم و الحاد است. از این جهت، بر همه شما و ما مسلمانان جهان لازم است از اسلام عزیز و قرآن کریم دفاع کنیم و این خیانتکاران را به جهنم بفرستیم. اکنون تکلیف شرعی، الهی، انسانی شما آن است که در هر محلی هستید به ضدیت و کارشکنی برآیید. ارتش عراق به ارتش ایران ملحق شود؛ و امروز نزدیک به صد نفر از درجه داران و افسران و رزمندگان عراق به ایران آمده و در آغوش اسلام قرار گرفته‌اند. و باید ارتش عراق بداند که ایران با آغوش باز از برادران ایمانی ارتشی عراقی خود پذیرایی و پشتیبانی می‌کند. باید به حسب تکلیف شرعی کارگران از هر طبقه که هستند و کارمندان در اداره که می‌باشند با اعتصابها و مخالفتها خدمت خود را به اسلام عزیز و قرآن کریم نشان دهند. ملت عراق از دادن مالیات و پول آب و برق به دولت کافر