پیام رادیو - تلویزیونی
زمان: 4 مهر 1359 / 16 ذی القعده 1400 (1)
مکان: تهران، جماران
موضوع: تجلیل از جوانمردیهای نیروهای مسلح - توصیه به ارتش و ملت عراق
مخاطب: ملت و ارتش ایران - ملت و ارتش عراق
بسم الله الرحمن الرحیم
جوانمردیهای ارتش و نیروهای مسلح
من یک کلمه با ارتش خودمان صحبت دارم، و یک کلمه با ملت و یک کلمه با ارتش عراق و یک کلمه با ملت عراق. جوانمردی ارتش و سایر قوای مسلحه - مثل سپاه پاسداران و دیگران - ما را به یاد جوانمردیهای صدر اسلام انداخت. در صدر اسلام با اینکه قوای دشمن با قوای اسلام قابل مقایسه نبودند، در جنگ روم، هفتصد یا هشتصد هزار آنها بودند و سی هزار هم لشکر اسلام، و آن طلیعه لشکر - که پیشروها هستند - شصت هزار نفر بودند، دو مقابل تمام لشکر اسلام، خالدبن ولید - که یکی از سردارهای اسلام بود گفت: ما باید یک ضربه‌ای به اینها بزنیم تا اینکه روحیه‌شان را از دست بدهند - حالا به این تعبیر که من می‌گویم - و ما سی نفر می‌رویم با این طلیعه که شصت هزار نفرند، سی نفرمان می‌رویم با آنها جنگ می‌کنیم. بالاخره عده‌ای قبول نمی‌کردند.
بالاخره بنا شد شصت نفرشان بروند و جنگ کنند، شبیخون بزنند. شصت نفر رفتند و شب شبیخون زدند، و آن شصت هزار نفر را تار و مار کردند، از بین بردند.
وحدت کلمه و اتکال به خداوند رمز پیروزی
ما در تمام طول مدتی که در این قضایای ایران بودیم، همیشه به حسب قوا و به حسب آن چیزهایی که در جنگ مثلاً باید به کاربرد، ما در مقابل ارتشی که آن وقت شاه مخلوع داشت یک چیز ناچیزی بودیم، و دنبالش بگذارید که او قوای بزرگ دنیا؛ ابرقدرتها را