البته هر جنایتکار و غارتگر، پس از جنایت مایل است حریف، ساکت باشد تا او با کمک گیری از اشرار و دیگر همجنسان خود و تجدید قوا، به شرارت و خونریزی خود ادامه دهد. لکن ملت و قوای مسلح ما تا پیروزی نهایی و انتقام جنایات حزب خونخوار بعث از پای نخواهد نشست و به نبرد خود دلاورانه ادامه خواهند داد و به بازیگریهای دزدان بین المللی اعتنا نخواهند کرد.
و شما شنیده و ما هم شنیده‌ایم که بعضی شیخ نشینهای خلیج و بعضی دولتهای کشورهای اسلامی در جنگ بین اسلام و کفر، طرف کفر را اختیار و کمکهای نظامی و تبلیغاتی از دولت غاصب بعث و جنایتکار می‌کنند. و جای تأسف و شگفت است که کسانی خود را مسلمان بدانند و حکام کشورهای اسلامی باشند و بر ضد اسلام و قرآن کریم قیام کنند و آتش به روی مسلمانان بیگناه گشایند. اینان باید بدانند که اگر ثابت شود که بر خلاف مصالح اسلام عملی انجام داده‌اند و برائت خود را ثابت نکنند، دولت و ملت اسلام با آنان به وظیفه شرعیه عمل می‌نمایند. اینجانب آنان را موعظه می‌کنم که دست از مخالفت با اسلام و طرفداری از کفر بردارند و به وظیفه انسانی و اسلامی خود عمل کنند و با سرنوشت خود بازی نکنند. اینجانب در حالی که به حسب اخبار موثق می‌دانم ملت و قوای مسلح ما با آوارگان به‌طور اسلامی و انسانی رفتار می‌کنند، از همه آنان می‌خواهم که با اسرا؛ خصوصاً مجروحین و مصدومین آنان هرچه بیشتر محبت و خدمت کنند. و از نیروهای مسلح می‌خواهم که چون گذشته مواضع دشمن را بمباران نمایند؛ گر چه قوای دشمن حتی بیمارستانهای ما را مورد حمله قرار داده‌اند و همین فرق بین حق و باطل است. و شما و ما می‌دانیم که دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و گروه‌های خبری آنان با پخش اکاذیب، به دشمن اسلامی ایران کمکهای فراوان می‌کنند و مع الأسف در دستگاه‌های تبلیغاتی بعضی کشورهای اسلامی نیز این معنا دیده شده است. به کشورهای اسلامی اخطار می‌کنم که جلو این تبلیغات باطل را بگیرند و با اسلام عزیز مخالفت نکنند. و اخیراً از جمیع ملتها و دولتهای اسلامی و غیر اسلامی و جمیع گروه‌های مسلمان و غیر مسلمان که جنایات ابر قدرتها و نوکرهای چشم بسته آنان را