بیانات
زمان: 16 مهر 1359 / 28 ذی القعده 1400
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: حکومت صدام رفتنی است
حضار: جوانان انقلابی عراق
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کافَّةً (1) ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به شما قدرت بدهد و این شخص کثیف (2) را از مملکت خودتان دور کنید. خداوند با شماست و شما پیروز هستید و این حکومت (3) رفتنی است، ان شاء الله.