بین ببریم. کشور و ملت عراق را که برادر ما هستند آزاد کنیم تا خود کشور عراق و ملت بر سرنوشت خودش حکومت کند و حکومت را خودش تعیین کند. و ما برنده جنگ هستیم و هیچ تردیدی در این نیست. و به فرض اینکه ما هم کشته بشویم، ملت ما در حال جنگ هستند و شهادت را با دل و جان می‌پذیرند و من امیدوارم که با خدای تبارک و تعالی باشیم و خدای تبارک و تعالی با ماست. ان شاء الله.
اخبار را همان‌طور که هست به ممالک و کشورهای خودتان گزارش بدهید. ما هیچ نمی‌خواهیم طرف ما باشید، همین‌طور که الآن مملکت را می‌بینید آنطور گزارش بدهید.