بیانات
زمان: قبل از ظهر 28 مهر 1359 / 10 ذی الحجه 1400
مکان: تهران، جماران
موضوع: جنایات صدام و لزوم مقابله با آن
مناسبت: عید سعید قربان
مخاطب: حبیب شطی (دبیر کل کنفرانس اسلامی)
بسم الله الرحمن الرحیم
الآن جنگ در ایران است و این خود دلیل بر تهاجم آنها بر ماست و اگر ما مهاجم بودیم در عراق بودیم.
بدون هیچ سابقه و بدون هیچ دلیلی با پایمال کردن تمام مواضع بین المللی، صدام اقدام به هجوم به ایران کرد، آن هم با اسلحه‌هایی که آنطور که اشخاص مطلع به من توضیح داده‌اند از اسلحه‌هایی است که تا کنون اسرائیل استفاده نکرده است و ایشان استفاده کرده است و بسیاری از پیرمردها و جوانها و کودکان ما را کشته و بسیاری از مخازن ما را خراب کرده است. البته هرکس اینچنین جنایاتی بکند و شهرها و روستاهای ما را بگیرد، آرزو می‌کند آتش بس برقرار باشد. او خورده است و برده است و ظلم کرده است و ما خسارات را بدون جهت دیده‌ایم. این امری است که اینطور امکان ندارد.
دولتها اگر می‌خواهند عملی بکنند و صلح و صفا باشد، باید با آن کسی که مهاجم بوده است و هجوم کرده است به یک مملکت اسلامی - فرضاً - اگر مسلم هم باشد باید دولتهایی که می‌خواهند صلح و صفا برقرار بشود، با او قتال کنند، تا اینکه برگردد به امر خدا. (1) برگشتن به امر خدا مجرد این نیست که از کشور ما بیرون برود؛ خسارات ایران را،