همان آدمی که تظاهر می‌کند، اول او را می‌کشند. آنهایی که تظاهرات می‌کنند، آنهایی که الآن در این موقعی که جنگ هست در ایران و همه نوامیس مسلمین در خطر است و همه حیثیات مسلمین در خطر است، امروز شلوغکاری می‌کنند و اجتماع می‌کنند و نطق می‌کنند و حرف مفت می‌زنند، اگر آنها غلبه بکنند، پدر خود شما را اول درمی‌آورند.
یک قدری بیدار بشوید. یک قدری توجه کنید به مسائل. اینقدر تو سرهم نزنید، اینقدر به هم نپرید.
وظیفه مردم در مقابله با تفرقه اندازان
ان شاء الله، روز عاشورا، که جمعیت بیرون بیاید، مراسم تعزیه حسین - سلام الله علیه - باید با قوّت خودش باشد و در راهپیماییها، همه‌اش مراسم امام حسین - علیه السلام - باشد و اگر کسی شعارهای باطل خواست بدهد، با قوّت او را بکوبید و نگذارید یک شعارهای باطل بدهند. خود مردم مأمورند؛ تکلیف اسلامی‌شان این است که اگر یک کسی شعار علیه کسی، له کسی، برای کسی، برای تفرقه انداختن بیاورد، خود مردم مأمورند که آن را بگیرند و تحویل به مراکز که باید بدهند، بدهند.
من از خدای تبارک و تعالی‌ خواهانم که خداوند همه ما را بیدار کند. اینهایی که هر کدامشان دیگری را متهم می‌کنند و غلط دارند رفتار می‌کنند، بیدار کند اینها را. اینهایی که سران اسلام را دارند می‌شکنند، خدا بیدارشان کند. اینهایی که می‌خواهند تفرقه بیندازند بین صفوف مسلمین، خداوند بیدارشان کند. خداوند ان شاء الله، به همه شما نصرت بدهد و [به‌] شما برادران عزیزی که الآن از دانشکده بیرون آمده‌اید و می‌خواهید بروید به محل کارتان، خداوند به شما نصرت عنایت کند. شما عزیزان ملت هستید. شما پاسداران ملت هستید و ملت با شماست. امروز از هیچ نترسید؛ برای اینکه سابق ملت و شما جدای از هم بودید و الآن بحمدالله، همه با هم هستید و همه در یک جبهه هستید.
من وقتی که نگاه می‌کنم به تلویزیون که نشان می‌دهد آنهایی [را] که برای همین ارتش و برای همین سپاه پاسداران [هستند] و برای همه اینهایی که در جبهه هستند