اجازه‌نامه
زمان: 5 آذر 1359 / 17 محرّم 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه استفاده از مازاد کمکهای نقدی به زلزله زدگان جهت ترمیم خرابیهای جنگی
مخاطب: اعضای شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی
بسمه تعالی
مبالغ باقی را به دولت بدهید برای مصرف زلزله زدگان، و در مقابل آن از دولت برای جنگزدگان اخذ نمایید. (1)
روح الله الموسوی الخمینی