بیانات
زمان: قبل از ظهر 17 آذر 1359 / 29 محرّم 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: تلاش برای استقلال و خودکفایی کشور
حضار: رازی، عباسعلی - رازی، عبدالرحیم - رازی، عبدالرضا (سه تن از مخترعین)
خداوند تأیید کند شما را، و مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان می‌توانند کار بکنند. در این طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزی نیستند و باید همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا بیاورند، از امریکا بیاورند. این شد که اسباب این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار بیفتد. ایران افرادش، مردمش از سایر افراد، کمتر نیستند بلکه از بسیاری از نژادها بالاترند. لکن نگذاشتند که این استعدادها به کار بیفتد. باید استعدادها را به کار بیندازند، و دولت و ملت تأیید کنند از این کسانی که اختراع و ابداع می‌کنند تا - ان شاء الله - ایران خودش همه چیز را بسازد و مستقل بشود. به هر صورت می‌گویم - ان شاء الله - که به دولت تذکر بدهند که همراهی کنند. و ملت هم البته موظف است که با شما همراهی کند تا - ان شاء الله - کارها را راه بیندازند. و ایران - ان شاء الله - مستقل بشود، و استقلال وقتی است که با شما دیگر احتیاج به اینکه دستتان را دراز بکنید به خارج، چیزی بگیرید نداشته باشید. مادامی که ما محتاجیم از دیگران چیز بگیریم مستقل نیستیم. مادامی که ما زراعتمان به اندازه‌ای نشود که دستمان پیش دیگران دراز نباشد وابسته هستیم. تا ما نتوانیم صنعت خودمان را برسانیم به آنجایی که دیگر محتاج به دیگران نباشیم وابسته‌ایم. باید همه کوشش کنیم. آنهایی که مخترع هستند، آنهایی که متفکر هستند، زارعین، کارخانه دارها، همه کوشش کنند که خودشان کار خودشان را انجام بدهند. من دعا می‌کنم - ان شاء الله - موفق و مؤید باشید. و می‌گویم سفارش هم کنند که همراهی کنند با شما و کمک کنند تا - ان شاء الله - کارها را بخوبی انجام بدهید. خداوند همه‌تان را حفظ کند موفق و مؤید باشید. ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>