سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 5 دی 1359 / 18 صفر 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: توطئه دشمنان اسلام در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی - ادعای دروغ صدام در دفاع از ملت عرب
حضار: عشایر عرب زبان خوزستان و فارس، و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد
بسم الله الرحمن الرحیم
لزوم اتحاد و برادری بین اقشار امّت اسلامی
شما دوستان عزیز و برادران محترم که از صفحات جنگ آمده‌اید، خوش آمدید.
خداوند - ان شاء للَّه - شما را موفق کند و دست ظالمها را از مملکت ما کوتاه بفرماید.
نقشه‌های قدرتهای بزرگ که می‌خواهند مسلمین را زیر سلطه خود بیاورند و مخازن آنها را به غصب ببرند و اموال آنها را به چپاول ببرند از سالهایی طولانی دنبال نقشه‌هایی بودند، که از نقشه‌های بزرگ آنها مسئله ملتگرایی است. اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، تُرک را، فارس را همه را با هم متحد کند. و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که می‌خواهند سلطه بر این دولتهای اسلامی و مراکز اسلام پیدا بکنند، نتوانند به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه [دارند] نقشه قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای مُسْلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اخوَّت ایجاد کرده است، و مؤمنون را به نام اخوَّت یاد فرموده است (1) از هم جدا کنند، و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند بلکه با هم دشمن کنند. و این درست برخلاف مسیر اسلام است و مسیر قرآن کریم. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند، و هیچ یک از آنها از