این مثل رژیم شاهنشاهی است؟ در رژیم شاهنشاهی بازارشان این‌طور بود؟ خیابانهایتان این‌طور بود؟ مراکز فحشا آن‌طور بود که دیدید، و همه چیزمان آن‌طور. نفتمان را داشتند می‌بردند، همه چیزمان را داشتند می‌بردند. در این رژیم اینها جلویش گرفته شده، اینها را هیچ نمی‌گویند. قلمها شکسته است در این امور. اما فلان آدم در فلان جا، فلان کار را کرده، فلان آدم را در فلان جا مثلاً کشته، این به جمهوری اسلامی مربوط نیست.
این یک نفر آدم، خطا کرده باید جلویش را گرفت. اگر یک همچو آدمی واقعش در کجا و همچو کاری کرده، جلویش را باید بگیرید. البته باید بگیرند جلویش را.
آن قلمها را که آدم می‌بیند قضیه، قضیه نصیحت نیست. قضیه، قضیه غرض آلودی و عقده‌ای است که دارند. می‌خواهند این عقده را صاف بکنند. و توجه به این معانی در همه چیزها لازم است. و وظیفه من هم دعاگویی است، به همه‌تان دعا می‌کنم. خداوند همه شما را حفظ کند. موفق کند که خدمت بکنید به کشور خودتان. مسلمانید، به اسلامتان خدمت کنید. ملت را دوست دارید، به ملتتان خدمت کنید. کشورتان را دوست دارید، به کشورتان خدمت کنید. و در نوشته‌هایتان توجه به خدا داشته باشید. بدانید که این قلم که در دست شماست در محضر خداست الآن. و اگر هر کلمه‌ای نوشته بشود بعد سؤال می‌شود چرا این کلمه نوشته شده؟ اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوبتر نوشت از شما سؤال می‌کنند چرا کلمه زشت نوشتید؟ ان شاء الله خداوند همه‌تان را تأیید کند. موفق باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>