را و جمهوری ما را با تمام قوا بکوبند. هم جوانان خارجی ما و هم شما سفرا و کارمندانی که در سفارتخانه‌ها هستید، همه شما، همه انجمنهای اسلامی که در خارج هست و همه افراد مُسْلِم و همین‌طور ایرانی و غیر ایرانی که در خارج هست، این معنا برای آنها بیشتر وظیفه است از ما که در داخل هستیم. همه وظیفه داریم ولیکن وظیفه شما سنگینتر است، بیشتر است. و باید با خواست خدا - ان شاء الله - موفق بشوید که اسلام را در همه جا معرفی کنید و پس از معرفی، نفوس سالم - که اکثر مردم هستند - پذیرش می‌کنند. پذیرش که کردند کم کم عمل می‌کنند. کم کم این انقلاب صدور پیدا می‌کند به خارج. خداوند همه شما را - ان شاء الله - حفظ کند و همه شما و ما را موفق کند به اینکه دنبال این باشیم که اسلام را در همه جا تقویت کنیم. و از مروّجین اسلام باشیم. و از جنود خدای تبارک و تعالی باشیم. تا - ان شاء الله - به سعادت و سلامت [برسیم‌] هم مملکت خودمان و هم سایر ممالکی که در اسلام هستند، و همین‌طور مستضعفین جهان ان شاء الله همه موفق و مؤید باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته