پشتوانه است. این عشایر مختلفی که در ایران هست، در همه جای ایران عشایر هستند، در خوزستان هست، در کردستان هست، در کرمانشاه هست، در فارس هست، در سیستان و بلوچستان و آذربایجان و همه جا از این عشایر زیاد هستند. و اینها یک پشتوانه‌ای بودند از برای ایران، و آنها کوشش داشتند به اینکه عشایر را سرکوب کنند، و لهذا همه عشایر را تقریباً سرکوب کردند به وسیله رضاخان. و حالا ما می‌فهمیم که عشایر چه نقشی دارند در ایران. در عین حالی که الآن بعض عشایر ایران واردجنگ هستند، ولی این بعض عشایر کارهای شجاعانه می‌کنند. و عشایر دیگر از قبیل عشایر بختیاری، عشایر قشقایی فارس و عشایر امثال اینها، همه اینها به اسلام وفا دارند. و داوطلب‌اند از برای اینکه به جبهه‌ها بروند، و امید است که احتیاج نباشد به اینکه همه عشایر ایران وارد جبهه‌ها بشوند. و ما امروز می‌فهمیم که آنها به واسطه مطالعاتی که داشتند برای عشایر چه قدرتی قائل بودند. آنها ضربه‌ای از تنگستانی (1) ها خورده بودند و در صدد این بودند که عشایر را بکلی از بین ببرند. این یک نقشه‌ای بود که در آن وقت اینها کشیدند. چنانچه سرکوبی روحانیون نیز همان‌طور بود. آنها از روحانیون در طول تاریخ صدماتی دیده بودند. و خصوصاً انگلستان در باب قضیه قرارداد تنباکو (2) صدمه دیده بود. از این جهت یکی از نقشه‌ها هم این بود که این قدرت را از ملت بگیرند و این را سرکوب کنند و ملت را از آنها و آنها را از ملت جدا کنند. و مسائل دیگری که در زمان رضاخان بود از قبیل این منع کردن به دستجاتی که در همه ایران در ماه محرم و صفر این دستجات بیرون می‌آمدند. این هم قدرتی بود و آن را هم ممنوع کردند در آن وقت و امثال اینها که زیاد است. تا نوبت رسید به پسر خلف (3) او که همان‌طور که او جنایتکار و خائن بود این از پدر در آن جهت جلو