قبول کردیم، بی دلیل قبول نکردیم. و ما انبیا را با دلیل قبول کردیم، بی دلیل قبول نمی‌کنیم. ما کسانی که خیانتکارند با شواهد آنها را خائن می‌دانیم. کسانی که به این ملت اذیت کردند و این ملت را جور (1) کردند شاهدش همان بود که می‌دیدید. ولی یک نفر آدم، هرکس می‌خواهد باشد، یک زارع باشد، یک کاسب باشد، یک بازاری باشد، یک اداری باشد، اگر به ما گفتند این فلان است باید دلیل اقامه کند. باید توجه داشت که مبادا خدای نخواسته بخواهند حکومت اینجا را و مملکت ما را بگویند؛ نه عُرْضه حکومت کردن دارند و نه عُرْضه اینکه دادگستری را اصلاح کنند دارند و نه عُرْضه اینکه مجلس را اداره کنند دارند. این مسائل مصیبت بار است و اشخاص توجه ندارند. و غالباً هم آن اشخاصی که این حرفها را می‌زنند غرضمندند یا گول خورده‌اند.
امانت بودن اسلام در دست ملت
برادرهای من! خواهرهای من! توجه بکنید که مسئولیت داریم امروز، مسئولیت‌های بزرگ داریم ما. اگر این نهضتی که تا اینجا رسیده و این انقلابی که تا اینجا رسیده است و یک جمهوری اسلامی در مملکت ما تحقق پیدا کرده است، اگر این از دست ما برود همه ما مسئولیم. اگر قلمهایی که در روزنامه‌ها به ضد هم چیز می‌نویسند کمک کنند برای از بین رفتن جمهوری، همه مسئولند ما مسئولیم. و ما اسلام، امانت است پیشِمان. احکام اسلام امانت است پیشِمان. و نباید با سر قلمها خیانت کنیم بر این امانت. و نباید با زبانها خیانت کنیم به این امانت. و نباید با قلمها و قدمها به این امانت بخواهید خیانت کنیم. اگر بخواهید کشورتان مستقل باشد، اگر بخواهید کشورتان روی پای خودش بایستد و بخواهید آزاد باشید، باید از این‌طور مناقشات دست بردارید. و همه نظر حَسَن بکنید. و برادروار همه با هم کمک بکنید تا این کشور به مقصد خودش برسد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته