می‌آیند اصلاح می‌کنند و تمام می‌شود. من دعاگوی شما هستم و امیدوارم که همه ما در زیر سایه اسلام و بیرق توحید، با هم مقابل آنهایی که برادرهای ما را در آنجا بازی دادند و کشاندندشان به جاهای دیگر بایستیم، و البته اعلام شده است که هر کدام به آغوش اسلام برگردند و اسلحه را زمین بگذارند، از خود ما هستند، و همان‌طور که من اسلحه ندارم و دعاگو هستم، آنها هم اسلحه نداشته باشند، هیچ ابداً اختلافی نیست و دیگر تعرضی به وجود نخواهد آمد. موفق باشید ان شاء الله.