بیانات خطاب به سرپرست «خبرگزاری جمهوری اسلامی»؛ (انتشار صحیح اخبار)
 •   بیانات
  زمان: 16 تیر 1359 / 24 شعبان 1400
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: ضرورت عدم گروه گرایی در خبرگزاری
  حضار: خرازی، کمال (سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی) و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  ضرورت عدم گروه گرایی در خبرگزاری
  می‌خواهیم کسی در رأس این مؤسسه باشد که درست آنچه هست بگوید و بنویسد.
  خبرگزاری پارس باید مورد تصفیه قرار گیرد و از کسانی که هیچ گونه وابستگی به این گروه و آن گروه ندارند استفاده شود، تا مؤسسه مزبور را در جهت اهداف انقلاب اسلامی بازسازی نماید.
  درباره انتشار و تبلیغ اخبار انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور بویژه کشورهای اسلامی کوشش بیشتری به عمل آید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>