فرمان به دادگاههای انقلاب ارتش (تشریح اهم وظایف دادگاههای ارتش)
 •   فرمان
  زمان: 16 شهریور 1359 / 27 شوال 1400
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اهم وظایف دادگاه‌های ارتش
  مخاطب: دادگاه‌های انقلاب ارتش
  بسم الله الرحمن الرحیم
  به تمام دادگاه‌های ارتش اخطار می‌شود:
  1 - تعقیب افراد ارتش باید با اطلاع فرمانده شخص متهم باشد و دادگاه‌های ارتش خود مستقلاً نباید در بازداشت ارتشیها اقدام نمایند، و چنانچه مورد اتهام، یکی از فرماندهان ارتش باشد باید به وسیله فرمانده کل قوا احضار شود.
  2 - فرمانده شخص متهم، موظف است در مهلتی که دادگاه‌های ارتش، معین می‌نمایند متهم را به دادگاه تسلیم نماید.
  3 - در صورتی که شخص متهم در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد، دادگاه خود مستقیماً اقدام می‌نماید.
  4 - برای خدشه‌دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه باید به صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غیره ممنوع اعلام می‌گردد.
  5 - دادگاه‌های غیرارتشی عموماً و افراد غیر مسئول به هیچ وجه حق دخالت در این امور را ندارند و دخالت کنندگان تعقیب خواهند شد.
  16 شهریور 1359 / 27 شوال 1400
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>