اجازه نامه به مسئولان اوقاف (استفاده از وجوه برای کمک به جبهه ها)
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 5 آذر 1359 / 17 محرّم 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: مجوز مصرف بخشی از وجوه اوقاف جهت جبهه‌ها، آوارگان جنگی و ترمیم خرابیها
  مخاطب: امام جمارانی، مهدی - نظام زاده، محمدعلی
  [بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدظله العالی - محترماً به عرض مبارک می‌رساند، پولهایی در سازمان اوقاف به شرح زیر موجود است. در صورتی که اجازه می‌فرمایید از این مبالغ به منظور کمک به جبهه‌های جنگ و آوارگان جنگی، ترمیم خرابیها و جبران خسارات ناشی از جنگ استفاده شود:
  1 - پولهای معلوم المصرفی که در سالهای گذشته به مصرف رسیده و وقت آن گذشته است.
  2 - پولهایی که موضوع وقف و مورد آن منتفی شده است.
  3 - از محل فروش اراضی موقوفه مبالغی موجود است. آیا در صورتی که اوقاف این معاملات را نافذ نداند و فسخ نماید، می‌توان اجرت المثل این چند سال را از مبالغ مذکور که در وقت خودش به مصرف نرسیده و مدتش منقضی شده است برداشت و در مورد مزبور مصرف کرد؟
  - مهدی جمارانی - محمدعلی نظام زاده - 5/9/59]
  بسمه تعالی
  در بند اول و دوم با فرض مذکور مجازید.
  در بند سوم، معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات از آنان مطالبه مال الاجاره شود. اگر ندادند مجازید به مقدار آن برداشت نمایید برای مصارف.
  مذکوره؛ و اگر مجهولند مجازید تمام پول یا بعض آن را در موارد مذکور صرف نمایید.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>