سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 27 بهمن 1359 / 10 ربیع الثانی 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: مقایسه جمهوری اسلامی و ارکان آن با نظام شاهنشاهی - انتقاد از قلم به دستانی که در پی دلسرد کردن ملتند
حضار: اعضای شرکت تعاونی وابسته به مرکز تولیدی و عمرانی سیستان و بلوچستان - اعضای جهاد سازندگی میاندوآب - کانون اسلامی قدس تهران - پرسنل سپاه پاسداران نقده - مازندران - آذربایجان شرقی و اهواز - گروهی از اهالی اهواز و بانوان جنگزده ساکن قم
بسم الله الرحمن الرحیم
مقایسه جمهوری اسلامی با نظام شاهنشاهی
چون گروه‌های مختلفی اینجا آمده‌اند و با این جای تنگ در فشار هستند، من به‌طور کلی از همه آنها تشکر می‌کنم. و معذرت می‌خواهم از اینکه جای ما تنگ است، و مهمانان عزیز ما زیادند و در زحمت. و از اینکه نمی‌توانم تمام گروهها را اسم ببرم، ممکن است بعضیها را فراموش کنم، از این جهت من از تمام گروه‌هایی که اینجا آمده‌اند تشکر می‌کنم. و از خداوند تعالی سعادت و سلامت همه را تقاضا می‌کنم. چند کلمه هم راجع به مسائل روز عرض می‌کنم.
شما می‌دانید که از طرق مختلفه از اول پیروزی انقلاب به این انقلاب، هجوم نظامی و بدتر از او، هجوم قلم و زبان شده است، حالا هم ادامه دارد. و بعدها هم ممکن است ادامه داشته باشد. حالا از اموری که تبلیغ می‌کنند و بین قشرهای مختلف پخش می‌کنند این است که این انقلاب کاری نکرده است و این جمهوری اسلامی هم مثل رژیم شاهنشاهی است، یک اسمی عوض کرده است. من امروز می‌خواهم راجع به نظام جمهوری اسلامی، و متصدیان این جمهوری اسلامی یک چند کلمه‌ای عرض کنم.
ببینیم که این مثل نظام سابق است و یا بدتر از نظام سابق، که بعضی نویسندگان آرزوی برگشتن او را می‌کنند. من نمی‌خواهم با این صحبتی که می‌کنم اشخاص را یا ارگانها را