سخنرانی
زمان: قبل ازظهر 29 بهمن 1359 / 12 ربیع الثانی 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: بی توجهی کشورهای اسلامی به مشکلات جهان اسلام - ادعاهای دروغین حامیان حقوق بشر
حضار: کروبی، مهدی (سرپرست بنیاد شهید) و خانواده‌های شهدای کشورهای اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
مدعیان دروغین طرفداری از اسلام و مسلمین
من امروز مواجهم با چهره‌های معصومی که تحت ستمکاریهای ابرقدرتها به دست عمّالشان یتیم شده‌اند، آواره شده‌اند. ادعاها زیاد است. ادعای اسلام، همه سران کشورها دارند، و ادعای بشر دوستی و حقوق بشر همه سران کشور عالم دارند. این ادعاها تازگی ندارند؛ در صدر اسلام هم ادعاها زیاد بود؛ لکن در مقام امتحان، عملها موافق با ادعاها نبود. خوارج هم ادعای اسلام داشتند، و امثال عمروعاصها هم ادعای اسلام داشتند، و امروز هم صدام ادعای اسلام و ادعای عرب دوستی دارد، و برادرهای خائنشان هم همین ادعا را دارند - از قبیل سادات و امثال او. لکن وقتی اعمالشان را مشاهده می‌کنید و مشاهده می‌کنیم، بین اعمال آنها و گفتارشان فرسنگها فاصله است. این اسلام دوستها و طرفداران اسلام در طائف جمع شدند، به اسم اسلام در مرکزی که از آن مرکز اسلام بروز کرد - و آن حجاز بود - لکن چه گفتند و چه کردند؟ آیا اسمی از این اطفال معصومی که به دست صهیونیسم بی‌پدر شده‌اند بردند، و آیا از لبنان نامی بردند؟ و آیا از سایر کشورهای اسلامی که تحت فشار ابرقدرتها و بستگان آنها هستند نامی بردند؟
این اسلام خواهها نمی‌بینند که اسلام در تمام کشورهای اسلامی زیر چکمه ابر قدرتها و وابستگان آنها پایمال می‌شود؟ آیا نمی‌دانستند که در جنوب لبنان، در فلسطین و در ایران و در عراق و در سایر کشورهای اسلامی چه می‌گذرد و با مردم آنجا چه کرده‌اند و چه‌