پاسخ استفتاء
زمان: اسفند 1359 / جمادی الاول 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ امام خمینی به سؤال آقای سید مرتضی پسندیده در مورد احداث ساختمان در زمین غصبی و پیامدهای حقوقی آن
[** بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی آقای امام خمینی - متّع الله المسلمین بطول بقائه الشریف
هر گاه کسی زمینی را از مالک غصب کرد و در آن زمین، مغازه و عمارت ساخت و مالک صاحب زمین از قاضی تقاضای رسیدگی و صدور حکم تخریب ساختمان را نمود و استدعا کرد زمین را به صورت اولیه برگرداند، آیا قاضی موظف به صدور حکم تخریب و برگرداندن زمین به صورت اولیه به خرج غاصب می‌باشد یا خیر؟ و آیا اجرت المثل (1) مدت غصب تا برگشت به مالک به عهده غاصب است یا نیست؟ مستدعی است مرقوم فرمایید.**]
بسمه تعالی
در فرض مذکور قاضی موظف است شرعاً که حکم تخلیه و برگرداندن زمین را به صورت اولیه بدهد و مقامات اجرایی موظفند یا وادار کنند غاصب را که زمین را به حال اول برگرداند، یا به صورت اولیه برگردانند و مخارج آن را از غاصب بگیرند. و اجرت المثل مدت غصب تا برگشت به مالک را از غاصب گرفته، به مالک بپردازند.
روح الله الموسوی الخمینی