سخنرانی
زمان: 11 فروردین 1360 / 24 جمادی الاول 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: بیان وظایف و رسالت انجمنهای اسلامی
حضار: نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
رسالت انجمنهای اسلامی
من نسبت به انجمنهای اسلامی همه کشور، اعم از انجمنهای اسلامی دبیرستانهای سراسر کشور یا سایر انجمنهای اسلامی، که در همه جا بحمدالله تحقق پیدا کرده است، چند کلمه‌ای صحبت دارم.
یکی اینکه این نامگذاری که «انجمن اسلامی» در هر جا باشد، این یک تعهدی است از طرف انجمنها نسبت به اسلام و آن تعهدِ اسلامی بودن و اسلامی کردن است. فقط اسم نیست که گروهی دور هم جمع بشوند و اسم خودشان را انجمن اسلامی بگذارند. این یک تعهد است که شما برای خاطر اسلام، در سرتاسر کشور و در تمام جاهایی که در آنجا از اسلام هست همه چیز، شما متعهدید که اسلامی باشید و اسلام را در آنجاها که هستید پیاده کنید. پس شما دو تعهد دارید: یکی اسلامی بودن خودتان، یکی اسلامی کردن آنجایی که این انجمنها در آنجا هست.
راجع به اسلامی کردن خودتان دو تا مطلب هست: یکی اینکه توجه به این معنا باشد که در این انجمنها اشخاص منحرف، غیر متعهد به اسلام، بلکه دشمن اسلام، نباشد.
آنهایی که نمی‌خواهند اسلام در این کشور تحقق پیدا بکند و از اسلام سیلی خورده‌اند در همه جاهایی که با اسم اسلام یک انجمنی هست، یک مساجدی هست و جاهای دیگر، اینها کوشش دارند که در آنجاها نفوذ کنند. تکلیف انجمنهای اسلامی، چه در مدارس و چه در سایر جاهای کشور، که بحمدالله همه جا هست، تکلیف اولی این است‌