داده باشد - از همه این جنگنده‌ها و همه این خدمتگزارها که دارند در سرحدّات جان خودشان را فدای اسلام و کشور می‌کنند، تشکر کنم و ملت پشتیبان آنهاست. بحمدالله دیروز یک شجاعت نمونه‌ای به خرج دادند و بدون اینکه خسارتی بر خودشان وارد بشود، کوبیدند عراق را و فهماندند که چنانچه خوف این نبود که اشخاص بیگناه یک وقت در این امور پایمال بشوند - به ملت عراق اینها علاقه دارند - اگر این خوف نبود، به دولت عراق می‌فهماندند که او لایق این نیست که در مقابل این جوانهای ما ایستادگی کند. دیروز که این فرماندهان ارتش اینجا بودند، وقتی می‌خواستند بروند، آقای فکوری، فرمانده نیروی هوایی، به‌طور مخفی به من گفتند که ما یک کاری می‌خواهیم بکنیم و ذکر نکردند که آن کار چیست و بعد معلوم شد که این کار بسیار مهم انجام گرفت و گوشمال سختی به صدامیان دادند. و همینطور نیروی زمینی و پاسدارها و همه در این مسائل فعالیت شجاعانه‌ای می‌کنند و مورد تقدیر ملت هستند. آنها هم از طبقه محروم‌اند. در بین همه این خلبانها و همه این پاسدارها و همه این ژاندارمری و ارتش شما یکی را پیدا نمی‌کنید که از بالا شهری باشد. همه آنها از این طبقه هستند. پس انقلاب ما مرهون این طبقه هست. این طبقه هستند که این نهضت را بپاکردند و قیام کردند و به پیش بردند و همین طبقه هستند که الآن در سرحدّات مشغول فداکاری هستند و همین طبقه هستند که برای ملت ما ارزش ایجاد می‌کنند و شجاعت آنها به همه دنیا ثابت می‌کند که این طبقاتی که مشغول به فعالیت هستند در شجاعت فوق آن چیزی است که تصور می‌کنند.
ما هر روز شاهد یک پیروزیهایی در جبهه‌ها هستیم [بواسطه‌] همه آنها که سرتاسر این جبهه‌ها فعالیت می‌کنند و آنها هم از همین طبقه محرومند، لکن طبقه فوق همه طبقات هستند. چنانچه شما هم و همه کسانی که، زن و مردی که، در پشت جبهه هستید همه مشغول به فداکاری و مشغول به جنگ هستید. آنها در جبهه جنگ می‌کنند و شما در پشت جبهه و این از خصوصیات انقلاب اسلامی است، این از خصوصیات اسلام است، این از چیزهایی است که اسلام تعلیم کرده است بر شما.
و شما از روز اول قیام کردید و برای اسلام قیام کردید و الآن هم چون حکومت خودتان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>