چنانچه روحانیون هم در یک جایی - مثلاً - از آن حدودی که دارند تخلف کردند، باید اطلاع بدهند تا جلوگیری بشود. در هر صورت، من میل دارم که یک انسجامی ما بین شما وروحانیت وما بین شما وملت، بین خودتان، همه قوای مسلح، باشد. واین انسجام است که می‌تواند این کشور را نجات بدهد. وقتی شماکه دارید فداکاری می‌کنید ویک همچو معجزه‌ای را - تقریباً - ایجاد کردید، وقتی ببینید تمام ملت پشت سر شما ایستاده‌اند واز شما قدردانی می‌کنند، روحیه شما زیادتر خیلی خواهد شد؛ بخلاف اینکه شما یک کاری بکنید و ملت، کاری به این کار نداشته باشد. در رژیم سابق اگر یک کاری کردند، ملت اگر بر خلافش یک چیزی نمی‌گفت، موافقش هم نبود. او کار خودش را می‌کرد وکاری به این حرفها نداشت. اما امروز شما می‌بینید که ملت در همه جا، در همه امور، کار دارد. این از خصوصیات اسلام است واز خصوصیات کشور اسلامی است وجمهوری اسلامی، که مردم خودشان در صحنه باشند وخودشان ناظر امور باشند. شما می‌بینید در این جنگی که شما دارید می‌کنید ودر همه جا الآن مشغول‌اند و توافق دارند در این معنا که باید این پیشرفت بکند، با کمال جدّیت حتی آن بچه‌های کوچولو قلکهایشان را می‌آورند ومی شکنند ومی دهند. این سابقه ندارد در جایی، این برای این است که از اسلام یک نسیمی آمده است. ومن امیدوارم که اسلام به آن معنایی که هست در ایران پیاده بشود. اگر پیاده بشود، شما پیروزیتان صد در صد در همه جا هست و من باز هم تقدیر می‌کنم از این طرحی که دادید، از این اجرایی که کردید، از این امر بزرگی که شما انجام دادید تقدیر می‌کنم، چنانچه از همه قوای مسلحه تقدیر می‌کنم که مشغول‌اند به فداکاری و مشغول‌اند به کارهایی که محول به آنهاست. ان شاء الله، همه موفق ومؤید ومنصور باشید و پیروز باشید ان شاء الله.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته