سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 22 فروردین 1360 / 6 جمادی الثانی 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: ضرورت حضور در صحنه برای خنثی کردن توطئه‌های خارجی و داخلی
حضار: کارکنان، پاسداران و زندانیان زندان اوین - کارکنان دادسرا و دادگاه‌های انقلاب - اهالی مرزنشین ماکو - عشایر بختیاری و مسجد سلیمان
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مردم در صحنه، خنثی کننده توطئه‌ها
شما که از مرزهای دور کشور آمده‌اید و در خدمت اسلام کوشش کرده‌اید و کوشش می‌کنید، خوش آمدید. امروز ایران همان‌طور که می‌دانید مورد هجوم خارجی و توطئه‌های داخلی است، لکن این توجه ملت بزرگ و حضور زن و مرد جامعه اسلامی ما امیدبخش است. این حضور شماها در صحنه امید این را می‌دهد که نه توطئه‌های داخلی موفق بشوند به آن طرحهای شیطانی خودشان و نه هجوم خارجی بتواند به این ملت آسیب برساند. سرتاسر ایران ملتی است که همان‌طور که در اول نهضت، حاضر در صحنه بودند و با حضور خودشان بیمه کردند این کشور را و اسلام را، الآن هم در سرتاسر کشور همه حضور دارند در صحنه. آنها که خیال کردند یا تبلیغ می‌کنند به اینکه مردم دیگر در آن مسائل اسلامی و در جمهوری اسلامی سست یا بی‌تفاوت [اند] و در بعضی تبلیغات هم هست که مخالف شده‌اند، مردم از جمهوری اسلامی رو برگردانده‌اند، اینها بیایند ببینند سرتاسر کشور اسلامی را، زن و مرد مسلمان این کشور را، و زن و مرد تمام فرق مختلفه‌ای که در این کشور هست - الّا بعض ریشه‌های پوسیده از رژیم سابق یا بعضی سرسپردگان به شرق و یا سرسپردگان به غرب که اینها قابل توجه نیستند - تمام مسلمانها و کسانی که از اقلیتهای مذهبی هستند و پایبند به جمهوری اسلامی هستند، تمام اینها در سرتاسر کشور، با همان شور و شوقی که در اول نهضت داشتند، امروز هم به همان نحو در ادامه نهضت شور و شوق دارند. شما که از سرحدّات، از ماکو، دورترین نقاط