بکنند و ملت را از وابستگی نجات بدهند، تمام کشاورزهای سرتاسر ایران توجه به این معنا داشته باشند که گروهکهایی که می‌روند و آنها را می‌خواهند مأیوس کنند از جمهوری اسلامی، به آنها اعتنا نکنند و آنها را از خود برانند که با جوّ آرام و با حکم اسلام و با پیاده شدن احکام قرآن است که دنیا و آخرت همه شماها ان شاء الله، تعمیر خواهد شد و بدانید شما که جمهوری اسلامی برای مصلحت همه است. اگر مهلت بدهند این اشخاصی که در صدد فتنه جویی هستند، اگر مهلت بدهند، خواهند دید که دولت و ملت همه با هم یکی هستند و دست به هم می‌دهند و این کشور را آباد می‌کنند و این کشور را از وابستگی به خارج رها می‌کنند [تا] اسلام ان شاء الله، در این محیط پیاده بشود، و ما آن رفاهی که در اسلام و آن طمأنینه‌ای که در اسلام برای افراد حاصل خواهد شد، حاصل کنیم در این کشور.
لزوم آرامش در محیط دانشگاهها
عزیزان من توجه خیلی لازم است، بیداری خیلی لازم است. امروز در همه جا می‌خواهند که ایجاد نفاق کنند؛ ایجاد یأس کنند. در دانشگاهها هم همین معنا هست و من باید به آنها هم عرض کنم که ما و جمهوری اسلامی و اسلام پشتیبان دانشگاه است، پشتیبان دانشگاهیان است، پشتیبان اساتیدی که برای اسلام و برای کشور زحمت می‌کشند هست، پشتیبان تخصصها هست. آن چیزی که مسلماً باید نباشد فقط آن است که بخواهند توطئه‌ها را - خدای نخواسته - در دانشگاه دامن بزنند؛ البته توطئه نباید باشد. من به همه اساتید دانشگاه که تعهد دارند به کشور خودشان و می‌خواهند خدمت کنند به کشور خودشان و می‌خواهند تربیت کنند جوانان ما را و می‌خواهند تخصصهای خودشان را پیاده کنند و [تعلیم‌] کنند برای جوانان ما، به همه آنها، من اطمینان می‌دهم که ایران و اسلام با آنها موافق است و نگهدار آنهاست و پذیرای از آنهاست و هیچ به خودشان تزلزل راه ندهند و همه متفکران، از اساتید دانشگاه و غیر آنها با هم توجه کنند و همکاری کنند با این هیأت اصلاح فرهنگی و انقلاب فرهنگی، تا اینکه یک دانشگاهی‌