تعرضی تاکنون نکرده‌ایم، لکن اگر ادامه پیدا بکند این شیطنتها، و این دسته بندیها، چه در تهران و چه در قم و چه در مشهد و چه در سایر جاهای ایران، افراد شناخته شده توسط دادگاهها خواسته خواهند شد و چنانچه آنها را در دادگاه حاضر کنند، خواهند فهمید که در طول این مدتی که این ملت شریف خون داده است و زحمت کشیده است و آوارگی دیده است، شماها چه کرده‌اید، در آذربایجان چه کرده‌اید، و در سایر جاها چه کرده‌اید. من به شما نصیحت می‌کنم که دست از این شیطنتها و از این توطئه‌ها بردارید که ملت شریف ایران و خصوص اشخاصی که در آذربایجان زندگی می‌کنند و ملت غیور آذربایجان، حاضر نیست که این جمهوری اسلامی را به واسطه شهوات چند نفر از دست بدهد.
لزوم هوشیاری ملت در مقابل توطئه‌ها
من به همه ملت توصیه می‌کنم که در هر جا هستید آرامش خودتان را حفظ کنید و گوش به توطئه‌هایی که در دست اجرا هست، [ندهید]. گاهی به اسم تشیع و تسنن که بعض شیاطینی که به اسلام هم عقیده ندارند، با این اسم می‌خواهند تفرقه بیندازند و گاهی به اسم ترک و فارس اشخاصی که به ملت ایران اعتقادی ندارند و جز برای بهره برداری خودشان قدمی برنمی دارند می‌خواهند اختلاف ایجاد کنند و با بهانه اسلام، جمهوری اسلامی را بکوبند. من به تمام ملت ایران با تواضع عرض می‌کنم که در عین حالی که آرامش خودتان را حفظ می‌کنید، این توطئه‌ها را تحت نظر بگیرید و اشخاص فاسد را بعد از آنکه دیدید با موعظه به جای خودشان نمی‌نشینند، به دادگاهها معرفی کنید تا اینکه دادگاهها به وظایف اسلامی و قانونی خودشان عمل کنند. من از خدای تبارک و تعالی [خواستار سعادت هستم‌] برای این ملتی که از برای احقاق حق ضایع شده خودش در طول تاریخ بپا خاسته، و از پا نخواهد نشست الّا آنکه اسلام عزیز را در اینجا به آن نحوی که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است مستقر کنند، و نخواهند سستی کرد. این ملتی که بیش از دو سال است آن همه زحمت کشیده است و سابق هم، در طول‌