پیام
زمان: 27 فروردین 1360 / 11 جمادی الثانی 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: ضرورت حفظ نظام و سلسله مراتب در ارتش و تقدیر از رزمندگان
مناسبت: در آستانه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران (29 فروردین)
مخاطب: ملت ایران و نیروهای مسلح
بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن روز 29 فروردین روز ارتش شجاع و متعهد جمهوری اسلامی را به ملت ایران و به قوای مسلح و ارتش مجاهد تبریک می‌گویم. این سال، تبریک به ارتش و قوای مسلح و ملت که چنین ارتشی دارند که با مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیز خود را از شرّ جنود ابلیس - که با پشتیبانی دو قدرت بزرگ و سایر قدرتهای وابسته، به کشور عزیزمان هجوم نموده‌اند - نجات داده و چون سدی عظیم و بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و می‌کنند، افزون و مضاعف است. روز ارتش در این سال، روز حماسه ملت است؛ روز افتخار کشور است؛ روز سرافرازی ارتش و سایر قوای مسلح است. تبریک به ارتش و ملت شعار نیست، شعور و حقیقت است؛ حقیقتی که در جبهه‌های کارزار جلوه‌گر است. حقیقتی که صدامیان و جنود ابلیس آن را لمس نموده و می‌نمایند.
ضربه‌های پی درپی و مداوم قوای مسلح شاهد این حقیقت است. دنیا این واقعیت را به ثبت رسانده، بگذار تا رسانه‌های گروهی مزدور، هرچه می‌خواهند بگویند و هر چه به فکر زبونشان می‌رسد بنویسند. بگذار تا شیاطین خارج و داخل، هر توطئه‌ای که بیانگر ضعف و شکست آنان است، برای تفرقه افکنی بین قوای مسلح قدرتمند بنمایند. اکنون تمام قوای عزیز همرزم ما با خاطری آسوده و قلبی مطمئن و دلی سرشار از ایمان، یکدل و یک جهت، برادرانه در کنار هم، با دژخیمان از خدا بیخبر، در نبردند و تا انهدام اساس کفر، پا برجا از حقوق انسانها و مظلومان‌