سخنرانی
زمان: 27 فروردین 1360 / 11 جمادی الثانی 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: مخالفت مکتب اسلام با حکومت سرمایه داری و کمونیستی
حضار: اعضای شورای نگهبان
بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم
امروز ما گرفتار دو جریان هستیم: یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته شود واز کاخ نشین‌ها وغاصبین حقوق مردم صحبتی بشود می‌گویند این همان کمونیسم است .. وجریان دیگر این که وقتی گفته شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایید، می‌گویند طرفداری از سرمایه داران وفئودال‌ها شده است. در حالی که همان‌طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم. اسلام راه ورسم دیگری غیر از اینها دارد. من متأسفم که در بین گروه اول گاهی کسانی هستند که بعضی اوقات به احادیثی متوسل می‌شوند، مثلاً مستند خود را آن فرمان حضرت امیر - علیه السلام - قرار می‌دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند (1)؛ اولاً این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است ونمی‌شود به آن فتوا داد، ثانیاً در مورد زکات است، در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می‌شود. احتمال است حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشند یا این که علم داشته‌اند که مردم آن منطقه افرادی راستگو وصادق هستند. اما ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که «باشد به این که فقرا در مال اغنیا شریک هستند» (2). مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا در