سخنرانی
زمان: صبح 1 اردیبهشت 1360 / 16 جمادی الثانی 1401
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: لزوم حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه و اختلاف
حضار: خلبانان و پرسنل نیروی هوایی
بسم الله الرحمن الرحیم
حفظ وحدت کلمه و انسجام در نیروهای مسلح
من ضمن تقدیر از این شجاعت و ابتکار آقایان و باز تقدیر از اینکه شماها اول کسی بودید که به ملت پیوستید و امیدوارم که تا آخر هم به این عهد خودتان باقی باشید، باید چند کلمه‌ای عرض کنم و آن امری است که از همه امور برای هم کشور، هم برای اسلام و هم برای ارتش مهمتر است و آن همانی [است‌] که پیروزی را به شما داد؛ وحدت کلمه و انسجام کامل در همه قوای مسلح.
اگر بنا شود که - خدای نخواسته - در قوای مسلح، به واسطه تبلیغات سوئی که گاهی به اغراض فاسدی می‌شود، یک اختلافی پیدا بشود، این موجب این می‌شود که عنایت خدای تبارک و تعالی - خدای نخواسته - برگردد و باز همان ابتلائات و همان بساطی که دیدید در طول تاریخ بر این ملت واقع شد - خدای نخواسته - عود کند. بر همه شما، بر همه ما و بر همه ملت است که وحدت کلمه را همان طوری که تا حالا بحمدالله حفظ کرده‌اند، از این به بعد هم حفظ کنند و به حرف مفسدها که برانگیخته از همان ابرقدرتها هستند، هیچ گوش ندهند و چنانچه در بینشان یک افراد فاسدی پیدا شد که بخواهند تفرقه ایجاد کنند، آنها را نصیحت کنند و اگر گوش نکردند، به فرماندهان معرفی کنند، تا آنها را به دادگاه ببرند و نگذارند که - خدای نخواسته - این انسجامی که الآن بین همه هست، گسیخته بشود.
و مهمتر از این توجه به خداست. هرچه داریم از اوست و هرچه هستیم. او هستی‌