سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 3 اردیبهشت 1360 / 18 جمادی الثانی 1401
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: لزوم تحمّل گرفتاریهای پس از پیروزی انقلاب
حضار: معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مهیّا بودن برای رفع مشکلات و گرفتاریها
مسائل پیش خود آقایان روشن است که وضع چه بوده است و حالا چه هست و بعد باید چه بشود. وضع سابق را خوب، همه می‌دانید، بلکه شماها که در کشور بودید و وارد در مسائل، بهتر از من که غایب بودم لمس کردید گرفتاریهای آن زمان را و بعد هم خوب، خود شماها و سایر ملت بحمدالله با هم مجتمع شدند و رفع کردند آن دزد اصلی را که امریکاست و آنهایی که پیوند با او داشتند و بعد هم مبتلا هستیم الآن به تتمّه این مسائل. ملتی که بخواهد خودش روی پای خودش باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، این ملت باید مهیا باشد برای اینکه بعد از پیروزی آن گرفتاریهایی که برای هر انقلابی حاصل می‌شود تحمل کند. هیچ انقلابی نمی‌شود مگر اینکه دنبالش گرفتاریها هست. ما الان اولاً، بعد از انقلاب بودیم که همه جا این گرفتاریها را دارند و داشتند و بعضی ممالک که انقلاب کردند، شاید از شوروی که شصت و چند سال است، تا دیگرانی که بیست سال، سی سال از انقلابشان می‌گذرد، اینها باز گرفتاری دارند و اینکه اینجا گرفتاریش به آن حدود نیست، کمتر است، برای این است که اینجا مسلمان هستند اینهایی که انقلاب کردند و یک انقلابِ دولتی نیست که یک دولتی یک دولت دیگری را کودتا کرده باشد و از بین برده باشد. بلکه یک مطلب ملی - اسلامی است که به واسطه نارساییهایی که در سابق بوده است و گرفتاریهایی که بوده است و ملت هم دیده است که اسلام در معرض خطر است، قیام کرده است و کار خودش را به اینجا رسانده. و بحمدالله این گرفتاریهایی‌