تبارک وتعالی امر فرموده است طی کنید که با طی کردن این راه شما پیروزید. امروز شما ببینید که مواجه با چه اشخاص و جمعیتها هستید. مواجه با آنها که نفاق دارند وبا نفاق ادعای اسلام می‌کنند، و آن وقت یک حبسیهایی که در جاهایی پیش دمکراتها محبوس بودند بر خلاف همه مقررات انسانی، مقررات اسلامی، با ادعای اینکه مسلمان هستیم، آنها را بمباران می‌کنند و با آن طرز فجیع به شهادت می‌رسانند. (1) اینها دلیل بر این است که شکست خورده‌اند و وازده‌اند در جمعیتهای عالم. چون شکست خورده‌اند، با این دست وپا زدن می‌خواهند یک صورتی برای خودشان درست کنند و آن وقت با آن وضع و با آن وضع جنون آمیز وحیوانی جوانهای عزیز ما را، که گفته می‌شود قریب دویست نفر در آن محبس بودند، به شهادت رساندند، یا بسیاری را زخمی و بسیاری را شهید کردند. این وضعی است که ما مواجه با این‌طور جنایتکاران هستیم. جنایتکارانی که الهام از جنایتکاران بزرگ می‌گیرند و با افراد ملت خودشان این نحو رفتار می‌کنند.
شما برادران توجه داشته باشید که به راه اسلام بروید، و تخلف نکنید. و در همه جاها که هستید، در پادگانها و در سایر جاها که مجتمع هستید، از تخلفات اسلامی پرهیز کنید. و شما ببینید که آنهایی که با شما مقابل هستند وقتی که شکست می‌خورند، آن طوری که گفته شده است در سنگرهای آنها آلات لهو و لعب و مشروبات پیدا می‌شود. شماها توجه کنید که شمایی که امروز لشکر اسلام هستید، ارتش اسلام هستید، پاسداران اسلام هستید، باید با آنهایی که پاسدار کفرند و نفاق‌اند فرق داشته باشید. شما باید جاهایی که زندگی می‌کنید مسجد شما باشد. معبد شما باشد. شما در عبادت خدا هستید. شما در سنگرها که هستید عبادتگاه شماست سنگرها؛ برای اینکه شما دنبال اسلام هستید و دنبال امام مسلمین، علی بن ابیطالب - سلام الله علیه.