پیام
زمان: 31 اردیبهشت 1360 / 16 رجب 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: تبریک پیروزی رزمندگان اسلام
مخاطب: رزمندگان اسلام (ابلاغ پیام به وسیله رئیس جمهور وقت)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس جمهور
مراتب تقدیر اینجانب در تصرف ارتفاعات «الله اکبر» و به اسارت گرفتن شمار کثیری از دشمنان اسلام را به نیروهای مسلح و فرماندهان محترم آنان که با هماهنگی و انسجام پیروزمندانه بر قوای شیطانی غلبه کردند ابلاغ نمایید. مطمئن باشید و باشند که با حفظ وحدت و هماهنگی و اتکال به خداوند تعالی پیروزی نهایی از آن نیروهای اسلامی است. خداوند متعال پشت و پناهتان باشد.
روح الله الموسوی الخمینی